شیرآلات برنجی

شیر فلکه برنجی سامین سایز ۲ اینچ

شیر فلکه برنجی سامین سایز ۲ اینچ

قیمت : 0 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی سارا

شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی سارا

قیمت : 0 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز ۳

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز ۳

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیرفلکه کشویی  سیم ایتالیا سایز ۳/۴ ۵۰_PN۱۶

شیرفلکه کشویی سیم ایتالیا سایز ۳/۴ ۵۰_PN۱۶

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر صافی دار بدون سرب سیم ایتالیا سایز ۱,۱/۲ ۷۴ACRNL_PN۲۰

شیر صافی دار بدون سرب سیم ایتالیا سایز ۱,۱/۲ ۷۴ACRNL_PN۲۰

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فلکه سوزنی سیم ایتالیا سایز ۱/۲ C۱۵۰/۷۵_PN۱۰

فلکه سوزنی سیم ایتالیا سایز ۱/۲ C۱۵۰/۷۵_PN۱۰

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 قطعه

سوپاپ ایتاپ سایز مدل ۱,۱/۲

سوپاپ ایتاپ سایز مدل ۱,۱/۲

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 قطعه

خودکار فنری یورک ایتاپ سایز ۱/۲

خودکار فنری یورک ایتاپ سایز ۱/۲

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر صافی (سنگین) برنجی سایز ۱/۲ اینچ دی ان

شیر صافی (سنگین) برنجی سایز ۱/۲ اینچ دی ان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر غیر گازی برنجی سایز ۳/۴  دی ان

شیر غیر گازی برنجی سایز ۳/۴ دی ان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر فلکه برنجی طرح کیتز سایز ۲ اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح کیتز سایز ۲ اینچ سیتکو

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر گازی توپی برنجی (قفلی) حقیقی سایز ۱ اینچ

شیر گازی توپی برنجی (قفلی) حقیقی سایز ۱ اینچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز ۱/۲ اینچ

شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز ۱/۲ اینچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیرفلکه کشویی سیم ایتالیا سایز ۲ ۵۰_PN۱۶

شیرفلکه کشویی سیم ایتالیا سایز ۲ ۵۰_PN۱۶

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-۷۰B سایز ۱/۲ اینچ دی ان

شیر فلکه کشویی برنجی (سنگین) DN-۷۰B سایز ۱/۲ اینچ دی ان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1/2

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1/2

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر گازی توپی دسته قفلی برنجی امین سایز 1 اینچ

شیر گازی توپی دسته قفلی برنجی امین سایز 1 اینچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 1/2

شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 1/2

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی امین سایز 1/2 اینچ

شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی امین سایز 1/2 اینچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66673148~9, 021-66673149, 021-66673162

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.tajhizonline.com